Wetenschappelijk onderzoek toont aan: bioplastics composteren uitstekend

Biobased flowerpots

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: bioplastics composteren uitstekend in Nederlandse composteerinstallaties

Repost from hollandbioplastics

Haaksbergen, 12 februari 2020 – Met de publicatie van een wetenschappelijk rapport van Wageningen University & Research is de langgewenste duidelijkheid verkregen ten aanzien van de composteerbaarheid van bioplastics. Het onderzoek heeft aangetoond dat composteerbare bioplastics minstens net zo goed composteren als gangbaar GFT-afval dat in de groene afvalbak wordt weggegooid (In dit persbericht worden met bioplastics alleen composteerbare bioplastics bedoeld). Wageningen University & Research schrijft in haar persbericht: “Composteerbare plastics kunnen prima verwerkt worden met het GFT-afval. In de compost zijn geen resten van composteerbare plastics teruggevonden”. Bioplastics dragen dus niet bij aan vervuiling van de grond met plastics. De resultaten van het onderzoek zijn daarmee een belangrijke impuls voor een brede inzet van bioplastics met een co-benefit (zie onderstaande toelichting) en de acceptatie bij het GFT-afval.

Wat wordt bedoeld met co-benefit?

In diverse publicaties over bioplastic wordt gesproken over co-benefit, maar wat wordt hier nu mee bedoeld? De co-benefit van verpakkingen heeft betrekking op het feit dat er meer GFT-afval wordt ingezameld wanneer producten worden verpakt in een bioplastic verpakking of wanneer een composteerbaar product bijdraagt aan minder vervuiling van de compost. Bijvoorbeeld GFT-zakjes die worden hergebruikt om meer GFT-afval, dat bij de bereiding overblijft, weg te werpen in de GFT-bak. Of fruitstickers die niet uit de compost hoeven te worden verwijderd.

Uitgebreid onderzoek maakt einde aan discussie over composteerbare bioplastics

Al enkele jaren debatteren de Vereniging Afvalbedrijven en Holland Bioplastics over de composteerbaarheid van bioplastics. Belangrijk struikelblok was de vraag of bioplastics dermate goed composteren dat ze bij het GFT-afval weggeworpen mogen worden. De Vereniging Afvalbedrijven vindt dat bioplastics onvoldoende snel composteren terwijl Holland Bioplastics van mening is dat bioplastics, die voorzien zijn van het kiemplantlogo dat aangeeft dat een verpakking of product voldoet aan de EN-13432 norm, net zo goed en snel composteren als al het andere afval dat in de GFT bak weggeworpen mag worden. Om voor eens en altijd een einde te maken aan deze discussie hebben de Vereniging Afvalbedrijven en Holland Bioplastics aan Wageningen University & Research (WUR) gevraagd om een wetenschappelijk onderzoek te doen naar de composteerbaarheid van bioplastics.

Het onderzoek

Begin 2019 heeft de WUR onderzoek uitgevoerd bij Valor in St. Oedenrode, één van de 21 composteerders in Nederland waar GFT-afval wordt verwerkt. Voor deze proef hebben de Vereniging Afvalbedrijven en Holland Bioplastics een aantal composteerbare bioplastic producten geselecteerd, waar beide organisaties een potentieel co-benefit in zien. Deze producten zijn tezamen met ‘normaal’ opgehaald GFT-afval het gangbare composteringsproces ingegaan. Tijdens dit proces composteert GFT-afval in cycli van 11 dagen in een omgeving waar luchtvochtigheid en temperatuur onder controle worden gehouden. Vaak zijn er meerdere cycli nodig om het GFT-afval compleet tot compost te laten vergaan. De resultaten van de proef waren zoals door Holland Bioplastic gehoopt en verwacht had en bevestigden de composteerbaarheid van bioplastic producten.

Bioplastics zijn uitstekend composteerbaar in Nederlandse composteringsinstallaties

De geteste producten bevestigen de composteerbaarheid van bioplastics. Wageningen University & Research zegt in haar persbericht over het onderzoek: “Het is opvallend dat producten van PLA sneller afbreken dan bijvoorbeeld papier en sinaasappelschillen en na een composteercyclus van 11 dagen niet meer teruggevonden konden worden”. De overige producten (GFT inzamelzakken, plantenpotten, theezakjes, koffie pads, koffie capsules en fruit labels) hadden, net als de sinaasappelschillen die als referentiemateriaal waren toegevoegd, twee cycli van 11 dagen nodig om te composteren. De bioplastic producten waren hierna zover vergaan dat ze zowel visueel als qua fractiegrootte voldeden aan de norm voor composteerbaarheid. Dit mag een bijzonder goed resultaat genoemd worden zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat veel afval dat in de GFT-bak weggeworpen mag worden meer dan twee composteringscycli nodig heeft om tot compost te vergaan.

Bioplastics dragen bij aan de productie van meer en schonere compost

De uitkomsten van het WUR onderzoek tonen de kwaliteiten van bioplastics aan als het gaat om de end-of-life fase van het materiaal. Bioplastics zorgen voor meer en schonere compost. Deze co-benefits in combinatie met de composteerbaarheid maken bioplastics een uitstekend materiaal voor diverse producten en verpakkingen. Uiteraard moeten we per product of verpakking nagaan wat de beste end of life optie is: composteren of recyclen. Wanneer we spreken over de rol van bioplastics in een circulaire economie moeten we echter ook de rest van de levenscyclus van bioplastics in ogenschouw nemen. Bioplastics worden in veel gevallen van hernieuwbare grondstoffen vervaardigd, ze zijn daarmee niet afhankelijk van fossiele grondstoffen en hebben een lagere CO2 voetafdruk. Daarnaast doen de kwaliteiten van bioplastics in het praktisch gebruik niet onder voor traditionele plastics en zijn ze voor diverse verpakkingen en producten een uitstekend alternatief. Al met al kunnen we constateren dat een circulaire economie zonder bioplastics niet voorstelbaar is.